Managementul Calității, Mediului, Securității Ocupaționale și Energiei (QUSEM)

Calitatea a constituit dintotdeauna o prioritate în organizația noastră. Succesul companiei se datorează calității produselor și serviciilor noastre.

Sistemul nostru inițial de management al calității a fost treptat completat cu cerințele sistemului de management al mediului, al securității ocupaționale și cel al managementului energiei și a fost implementat în toate filialele KAESER KOMPRESSOREN din toată lumea. 

Acronimul QUSEM vine de la calitateQUality), siguranță (Safety), mediu (Environment) șiManagement. Având implementat sistemul nostru QUSEM, putem dovedi că respectăm cerințele următoarelor standarde:

 • ISO 9001:2008 (pentru Mobilair: inclusiv Reglementările europene privind omologarea vehiculelor rutiere)
 • ISO 14001:2004
 • ISO 50001:2018 
 • OHSAS 18001:2007 (OHSAS = Standard de sănătate și securitate ocupațională)

Pentru aceasta folosim următoarele principii:

 • Angajăm personal care corespunde cerințelor de cunoștințe profesionale și de calificare, necesare postului respectiv și suntem preocupați de instruirea și perfecționarea lui continuă.
 • Punem la dispoziție resursele necesare
 • Deținem instrucțiuni scrise care răspund tuturor cerințelor standardelor și putem dovedi oricând că angajații noștri lucrează conform acestor instrucțiuni și standarde.
 • Stabilim indicatori de performanță pentru obiectivele pe care ni le propunem și îi comparăm cu indicatorii anilor trecuți
 • Desfășurăm periodic audituri
 • Luăm măsuri pentru a îmbunătăți continuu procesele (CIP = Continuous Improvement Process)

Sistemul nostru QUSEM cuprinde următoarele documente:

 • Un Manual QUSEM care face o trecere în revistă a documentației noastre QUSEM și constituie o sursă de informare pentru clienți și colegi
 • Proceduri QUSEM care descriu procesele noastre
 • Instrucțiuni de lucru QUSEM care descriu amănunțit toate activitățile
 • Formulare QUSEM care documentează activitățile.

Procedurile fac referire la instrucțiunile de lucru și la formulare. Instrucțiunile de lucru și formularele sunt sortate și numerotate conform ariilor de funcționalitate.

Politica noastră corporativă constituie mijlocul prin care vrem să comunicăm principiile noastre de bază angajaților și clienților noștri. Această politică este periodic evaluată și modificată, dacă este cazul, pentru a fi adaptată schimbărilor.

Sedii

Sistemul de management al calității, mediului, sănătății & securității ocupaționale și energiei al KAESER KOMPRESSOREN SE este implementat:

 • în Coburg,
 • în locațiile noastre din Germania
 • în toate companiile partenere care operează pentru KAESER KOMPRESSOREN,
 • ca și în toate filialele internaționale ale KAESER KOMPRESSOREN SE care lucrează în SAP.
In România, sistemul QUSEM este aplicat la sediul central:

KAESER KOMPRESSOREN S.R.L.
Bd. Ion Mihalache 179
București, Sector 1, 011181

Politica corporativă este valabilă pentru toate locaţiile și filialele KAESER.

Descărcări