Sistem de management integrat (IMS).

Calitatea a reprezentat mereu o prioritate pentru organizația noastră. În cele din urmă, succesul companiei noastre se datorează calității produselor și serviciilor noastre.

Sistemul nostru inițial de management al calității a fost treptat completat cu cerințele domeniilor de protecție a mediului, securitate (a muncii) și gestionare a energiei și a fost transpus într-un sistem de management integrat (IMS) . Alte sisteme de management sunt deja în faza de implementare.  

Departamentul responsabil cu implementarea și întreținerea sistemului de management integrat se numește Management Systems (prescurtat M.Sys). 

IMS este aplicat în toate filialele companiei KAESER KOMPRESSOREN din întreaga lume.

În sistemul nostru IMS documentăm modul în care îndeplinim cerințele următoarelor standarde:

 • ISO 9001:2015 (pentru Mobilair: inclusiv reglementările europene privind omologarea vehiculelor rutiere)
 • ISO 14001:2015
 • ISO 50001:2018 
 • ISO 45001:2018

Pentru aceasta aplicăm următoarele principii:

 • În departamentele noastre angajăm personal cu pregătirea și calificările necesare postului respectiv și suntem preocupați de instruirea și perfecționarea lui continuă.
 • Punem la dispoziție resursele necesare.
 • Deținem instrucțiuni scrise care răspund tuturor cerințelor standardelor și putem dovedi oricând că angajații noștri lucrează conform acestor instrucțiuni și standarde.
 • În fiecare domeniu stabilim indicatori de performanță pe care îi comparăm cu obiectivele și indicatorii din perioadele anterioare și îi evaluăm în raport cu obiectivele propuse.
 • Desfășurăm periodic audituri
 • Ne angajăm să implementăm îmbunătățiri suplimentare prin măsuri CIP (CIP = Continual Improvement Process).

Documentația sistemului nostru IMS este alcătuită din următoarele documente:

 • Manual, care face o trecere în revistă a structurii documentației noastre și servește drept sursă de informare pentru clienți și angajați,
 • Proceduri, care descriu procesele noastre,
 • Instrucțiuni de lucru, care descriu amănunțit toate activitățile
 • Formulare, care sunt informații documentate

Procedurile fac referire la instrucțiunile de lucru și la formulare. Instrucțiunile de lucru și formularele sunt structurate și numerotate în funcție de activitate.

Dorim să comunicăm angajaților și clienților principiile noastre de bază prin intermediul politicii companiei. Această politică este periodic evaluată și modificată, dacă este cazul, pentru a fi adaptată schimbărilor.

Sedii

Sistemul IMS al firmei KAESER KOMPRESSOREN SE este aplicat

 • în Coburg,
 • la sediile noastre din Germania
 • la companiile de administrare operațională asociate KAESER KOMPRESSOREN, precum și
 • la toate filialele internaționale care lucrează cu SAP.
În România, IMS este aplicat la:

KAESER KOMPRESSOREN SRL
Bd. Ion Mihalache 179, București,
 Tel.: +40 21 2245681 / +40 21 2245688
E-mail: info.romania@kaeser.com

Politica companiei este valabilă pentru toate sediile și filialele KAESER, precum și pentru produsele și serviciile KAESER.

Descărcări