Sustenabilitatea la KAESER KOMPRESSOREN

Sustenabilitate la KAESER – Responsabilitatea noastră

KAESER KOMPRESSOREN este o companie de familie cu o istorie de peste 100 de ani. Conectați la tradiție, pentru noi sustenabilitatea înseamnă responsabilitate pentru viitor. Acesta este motivul pentru care ne-am asumat misiunea de a îmbina productivitatea, protecția climei și responsabilitatea socială – atât în producție, cât și în cazul produselor noastre. Pentru că suntem serioși în privința aceasta, KAESER a integrat angajamentul pentru mai multă sustenabilitate în strategia companiei. Acest lucru garantează faptul că toate departamentele gândesc și acționează responsabil.
 
În acest proces ne orientăm și în funcție de obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Organizație Națiunilor Unite. Aici am definit domenii de interes strategic: eficiența energetică, neutralitatea CO2, protecția mediului, conservarea resurselor și condiții de muncă echitabile. Pentru a atinge aceste obiective, parcurgem un proces de transformare continuă. Aceste conține transformarea KAESER într-o companie neutră din punct de vedere al CO2. Vrem să fim parte a unui mediu de producție sustenabil și să contribuim în mod esențial la combaterea schimbărilor climatice globale. În acest scop, ne-am angajat să respectăm Acordul de la Paris privind protecția climei.

Condiții-cadru sustenabile

Condiții-cadru sustenabile pentru aer comprimat sustenabil
Prin utilizarea de tehnologii digitale și a îmbinării inteligente a fluxurilor de energie în procesele noastre de producție, KAESER este deja în prezent pionier în materie de eficiență energetică și a resurselor. În fabrica noastră Smart Factory se produce conform celor mai noi standarde. Acest lucru ne ușurează economisirea a și mai multă energie și emisii, prin îmbunătățiri continue. În plus, managementul sustenabilității de la KAESER are o privire de ansamblu asupra întregului lanț valoric în ceea ce privește toate temele MSG relevante pentru piață.
 
Pentru a ne îndeplini obiectivul de îmbunătățire continuă, aspecte precum caracterul regional, responsabilitatea socială, economia circulară și mai ales eficiența energetică joacă un rol esențial. În colaborare cu partenerii noștri de afaceri, lucrăm de asemenea la reducerea amprentei de CO2 în cadrul lanțului valoric.

Dezvoltarea produselor cu economie de resurse

Dezvoltarea produselor cu economie de resurse în cazul sistemelor de aer comprimat și instalațiilor
Pe lângă producția inteligentă, KAESER impune și în cazul sistemelor de aer comprimat și al instalațiilor noi standarde în ceea ce privește fiabilitatea, eficiența și sustenabilitatea. Totuși, nu ne mulțumim cu atât. Produsele și serviciile noastre sunt optimizate în mod continuu. Cu scopul: De a atinge o eficiență energetică mai bună, disponibilitate maximă posibilă a alimentării cu aer comprimat și eficiență economică globală optimă pentru client.
Produsele KAESER sunt dezvoltate nu doar pentru a fi foarte eficiente în timpul funcționării, ci și pentru a menține consumul de energie la un nivel minim în timpul procesului lor de fabricație. În cazul investițiilor și achizițiilor, acordăm atenție achiziționării de produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic și sustenabile.
 
Inovațiile KAESER îi ajută pe clienții noștri să își crească semnificativ eficiența energetică și să economisească costuri de operare. De asemenea, acestea contribuie la conservarea resurselor și la reducerea emisiilor.

Responsabilitatea socială ca parte a strategiei de sustenabilitate

Responsabilitatea socială este cheia sustenabilității și a succesului.
Responsabilitatea socială începe cu formarea specialiștilor noștri și continuă pe toată durata vieții profesionale a angajaților.
Pentru KAESER, fiecare angajată și fiecare angajat este cel mai de preț bun. Deoarece angajații sunt cheia succesului în istoria de peste 100 de ani a companiei noastre. De aceea, o interacțiune bazată pe încrede și mai ales un tratament egal au prioritate maximă pentru noi.
 
Promovăm o cultură corporativă deschisă și constructivă, în care au o semnificație centrală valori precum tradiția, fiabilitatea și încrederea, dar și inovația și sustenabilitatea.
 
Astfel, oferim cursuri complexe de perfecționare, șanse egale în carieră pentru toate genurile și, în cadrul managementului nostru corporativ al sănătății, o ofertă cuprinzătoare de activități sportive și preventive.
 

Angajamentul față de drepturile omului și conformitate

Respectarea drepturilor omului reprezintă pentru KAESER o componentă fundamentală a guvernanței corporative responsabile. De aceea, scopul nostru este ca drepturile omului că fie respectate în întreaga companie, precum și în companiile partenerilor și furnizorilor noștri.
 
Prin declarația noastră de principii privind drepturile omului ne exprimăm valorile tradiționale, precum și responsabilitatea noastră. KAESER se angajează să respecte drepturile omului și să protejeze mediul.