Procese de conducere – Responsabilitatea structurii superioare de conducere

Procesul de conducere descrie modul în care conducerea companiei KAESER KOMPRESSOREN SE conduce și controlează activitatea companiei, planifică personalul necesar la fiecare nivel ierarhic și garantează respectarea legislației în vigoare.

În acest scop sunt efectuate regulat audituri de calitate. În funcție de rezultatele auditurilor interne, răspunsurile și feedback-urile de la clienți, datele statistice, precum și de măsurile preventive și corective întreprinse, conducerea companiei verifică gradul în care sistemul IMS este

  • potrivit
  • adecvat și
  • eficient.

Rezultatele obținute din analiza de management duc la luarea de măsuri corective, dacă este cazul, și reprezintă baza pentru noile obiective, îmbunătățirea proceselor și produselor (în proces de îmbunătățire continuă ca instrument al IMS), precum și pentru utilizarea eficientă a resurselor.

Persoanele de contact ale angajaților sunt șefii lor direcți care, împreună cu reprezentanții IMS din cadrul departamentelor/filialelor sunt responsabili pentru următoarele:

  • respectarea principiilor din politica companiei,
  • asigurarea faptului că obiectivele de calitate, protecția mediului, securitatea muncii și de politică energetică sunt înțelese și respectate la toate nivelurile companiei și puse în aplicare prin crearea condițiilor necesare,
  • angajații lucrează conform instrucțiunilor din cadrul proceselor stabilite și
  • adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului.