Procesul de conducere – Rresponsabilitatea top management-ului

Procesul de conducere descrie modul cum management-ul KAESER KOMPRESSOREN SE controlează și conduce, cum stabilește nivelul de pregătire al personalului la fiecare nivel ierarhic și cum este garantată respectarea legislației în vigoare. Pentru a face posibil acest lucru, a fost implementat sistemul QUSEM care este continuu îmbunătățit. Eficacitate acestui sistem este asigurată punând la dispoziție resursele necesare.

În acest scop sunt efectuate regulat audituri de calitate. Rezultatele auditurilor interne, răspunsurile și feedback-urile de la clienți, datele statistice, precum și acțiunile preventive și corective întreprinse sunt evaluate de top management cu scopul de a verifica măsura în care sistemul QUSEM este:

  • adecvat,
  • aplicabil și
  • eficace

Pe baza rezultatelor obținute din Analiza de management se iau măsurile necesare pentru a îmbunătăți procedurile, pentru a dezvolta produsele și pentru a optimiza utilizarea resurselor.

Șefii direcți ai angajaților împreună cu reprezentantul QUSEM sunt responsabili pentru:

  • respectarea principiilor prezentate în Politica organizației,
  • explicarea obiectivelor corporative la toate nivelurile ierarhice și asigurarea condițiilor necesare pentru a fi îndeplinite,
  • respectarea instrucțiunilor de lucru și
  • adoptarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea sistemului.

Reprezentanții QUSEM din filiale raportează manager-ului QUSEM de la cel mai înalt nivel de management, funcție deținută de o persoană membră a Consiliului de Administrație și independentă de orice departament.