Procese de asistență - Managementul resurselor

Procesele de asistență descriu modul cum sunt stabilite și puse la dispoziție resursele necesare pentru ca

  • activitatea noastră să fie cât mai eficientă iar
  • produsele și serviciile oferite să se ridice la nivelul așteptărilor clienților noștri.

Logistică: furnizare rapidă a pieselor

Gestionarea datelor și înregistrărilor

În cadrul gestionării datelor și înregistrărilor, se stabilește modul de procedură la înregistrarea, întocmirea, modificarea și autorizarea listelor de piese, a planurilor de lucru, a datelor de bază ale materialelor, ale clienților, ale furnizorilor și ale personalului și a periodicității analizelor. Toate datele necesare sunt introduse în SAP.

Gestionarea documentelor și a înregistrărilor

Procesul corporativ de gestionare a documentelor și înregistrărilor descrie modul cum trebuie întocmite și modificate documentele interne și, de asemenea, modul cum trebuie înregistrate și gestionate documentele externe (notă de livrare, certificate, etc.).

Înregistrările legate de cerințele legislative din domeniul protecției mediului, a sănătății și securității ocupaționale, a exportului și importului și a politicii de energie sunt actualizate periodic, modificările fiind evidențiate și evaluate din punct de vedere al conformității. Dacă este necesar, se stabilesc măsuri corective a căror punere în aplicare este monitorizată. Accesul la înregistrările privind cerințele legislative este facilitat de structura documentației QUSEM despre care toți angajații învață cum s-o utilizeze.

Managementul personalului

Managementul Resurselor Umane este responsabil de următoarele procese de bază:
 
  • Planificarea resurselor umane
  • Dezvoltarea resurselor umane
  • Relații cu angajații
  • Recrutare

Punere la dispoziție a infrastructurii

Pregătirea infrastructurii acoperă principalele activități de întreținere și renovare a clădirilor, parcul de mașini și utilaje, precum și echipamente de testare și verificare.

Achiziții strategice

Procesul corporativ de achiziții strategice cuprinde activitatea de procurare a materiilor prime și a accesoriilor, precum și selecția și evaluarea furnizorilor. Piesele achiziționate ar trebui utilizate numai dacă corespund cerințelor de calitate specificate, privind tipul, materialul, modelul, clasa. Calitatea tuturor pieselor, produselor semi-finite și finite care trec prin fabrică, trebuie garantată în orice moment.

Marketing

Procesul corporativ de marketing include procesele de bază privind cercetarea de piață, stabilirea programului de fabricație, a listei de prețuri și canalelor de distribuție, a căilor de promovare, crearea pliantelor și materialelor publicitare, precum și managementul relației cu clienții.