Procese suport – Managementul resurselor

Procesele suport descriu modul cum sunt stabilite și puse la dispoziție resursele necesare pentru

  • a ne desfășura activitatea cât mai eficient
  • a oferi produsele și serviciile noastre într-o manieră complet satisfăcătoare pentru clienți.
Logistică: furnizare rapidă a pieselor

Gestionarea datelor de bază și a datelor de referință

În cadrul gestionării datelor de bază și a datelor de referință, se stabilește procedura pentru înregistrarea, întocmirea, modificarea și autorizarea listelor de piese, a planurilor de lucru, a datelor de referință ale materialelor, ale clienților, ale furnizorilor, ale personalului și ale studiilor de timpi. Toate datele utilizate sunt introduse în SAP.

Gestionarea documentelor și a înregistrărilor

Procesul corporativ gestionarea documentelor și înregistrărilor descrie modul în care trebuie întocmite/modificate documentele interne și înregistrate și gestionate documentele externe (note de livrare, certificate etc.).

Înregistrările legate de cerințele legislative din domeniile protecția mediului, securitatea muncii, export și import și cele legate de politica de energie sunt actualizate periodic iar eventualele modificări sunt evidențiate și evaluate din punct de vedere al conformității. Dacă este necesar, se stabilesc măsuri corective a căror punere în aplicare este monitorizată și asigurată. Accesul la înregistrările legate de cerințele legislative este facilitat de structura documentației, iar toți angajații sunt instruiți cu privire la modul de utilizare a acestei structuri a documentației.

Managementul Resurselor Umane

Managementul Resurselor Umane acoperă următoarele procese de bază:

  • planificarea personalului
  • dezvoltarea personalului
  • îndrumarea personalului
  • recrutarea personalului

Pregătirea infrastructurii

Pregătirea infrastructurii acoperă activitățile de bază de întreținere și reparație a clădirilor, parcului de mașini și a utilajelor, precum și procesele de pregătire și monitorizare a echipamentelor de testare.

Achiziții strategice

Procesul corporativ achiziții strategice cuprinde activitatea de procurare a materiilor prime și a accesoriilor, precum și selecția și evaluarea furnizorilor. Piesele achiziționate pot fi utilizate numai dacă corespund cerințelor de calitate specificate privind tipul, materialul, construcția, clasa. Calitatea tuturor pieselor, produselor semifinite și finite care trec prin fabrică trebuie garantată în orice moment.

Marketing

Procesul corporativ marketing include procesele de bază privind cercetarea de piață, stabilirea programului de fabricație, a listei de prețuri și canalelor de distribuție, a căilor de promovare, crearea și publicarea materialelor publicitare, precum și păstrarea relației cu clienții.