Instrucțiuni privind procedurile

În continuare, explicăm structura documentației noastre, procesele pentru dezvoltare fiind valabile numai în Coburg (D) și Gera (D).

Instrucțiunile privind procedurile sunt împărțite în patru categorii de procese:

  1. Procese de conducere, Responsabilitatea structurii superioare de conducere
  2. Procese suport - Managementul resurselor
  3. Procese de bază – Realizarea produselor
  4. Măsurare, analiză și îmbunătățire

Fiecare categorie de proces este structurată pe procese corporative, iar procesele corporative sunt formate din procese de bază, care la rândul lor sunt formate din procese secundare.