Regulament privind gazele fluorurate

Efectele Regulamentului UE privind gazele fluorurate asupra uscătoarelor cu refrigerare

Noul Regulament privind gazele fluorurate UE 517/2014 ar trebui să genereze o reducere a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră și astfel să contribuie la limitarea încălzirii globale. În Europa, acest regulament este obligatoriu din punct de vedere legal. 

Regulamentul interzice punerea în circulație a anumitor gaze și instalații de refrigerare cu efect de seră și stipulează în plus, prin intermediul unui sistem de cote, o ofertă de piață semnificativ redusă pentru agenții frigorifici existenți. Pentru operatorii și firmele de specialitate în domeniul refrigerării, acesta stabilește reglementări suplimentare extinse pentru lucrul cu gaze fluorurate cu efect de seră.

În cele ce urmează, cele mai frecvente întrebări vor încerca să facă această zonă destul de complexă mai ușor de înțeles pentru utilizarea zilnică. Informații detaliate găsiți în regulamentul aferent.

Pe cine vizează noul Regulament privind gazele fluorurate?

Regulamentul este relevant pentru toți cei care cumpără, vând, exploatează, întrețin, repară sau înlătură uscătoare cu refrigerare pe teritoriul UE.

Ce uscătoare cu refrigerare sunt vizate?

Sunt vizate uscătoarele cu refrigerare, care sunt importate, fabricate, exploatate, întreținute, reparate și înlăturate în UE, dacă pentru funcționare acestea necesită gaze fluorurate cu efect de seră. Astăzi, instalațiile tipice de pe piață utilizează de regulă hidrofluorocarburi (HFC) drept agent frigorific. Acestea sunt însă gaze fluorurate cu efect de seră. 

Prezentul regulament clasifică uscătoarele cu refrigerare pentru uscarea aerului comprimat și a gazelor inerte ca fiind sisteme de refrigerare fixe. Acesta evaluează uscătoarele cu refrigerare drept instalații de refrigerare, care sunt concepute pentru utilizare industrială și în ateliere. Condițiile pentru punerea în circulație a frigiderelor, a congelatoarelor sau a echipamentelor comerciale de uz casnic nu se aplică la uscătoarele cu refrigerare.

Ce se schimbă în comparație cu vechiul Regulament privind gazele fluorurate?

Vechiul Regulament privind gazele fluorurate UE 842/2006 a fost abrogat prin intrarea în vigoare a noului Regulament UE 517/2014 la 01.01.2015. În principiu, vechile cerințe s-au păstrat și extins. S-au redefinit conținuturi deosebit de relevante pentru uscătoarele cu refrigerare în următoarele domenii:

  • Reducerea ofertei de pe piață a agenților frigorifici uzuali existenți (art. 14 și următ.)
  • Obligații de publicare a tipului uscătoarelor cu refrigerare și agenții lor frigorifici (art. 12)
  • Interzicerea R-404A pentru întreținerea uscătoarelor cu cantități de umplere începând cu 10,2 kg (art. 13)
  • Interzicerea punerii în circulație a uscătoarelor cu refrigerant R-404A (art. 11) 
  • Noi valori limită și obligații de documentare pentru verificarea etanșeității (art. 3-4, 6)
  • Certificarea personalului de service (art. 10)
  • Recuperarea agenților frigorifici la sfârșitul duratei de viață (art. 8).
Agenții frigorifici uzuali existenți nu vor mai fi oferiți pe viitor?

În prezent, toți agenții frigorifici uzuali pentru uscătoarele cu refrigerare sunt încă disponibili pe piață. Disponibilitatea anumitor agenți frigorifici se va înrăutăți. Unii agenți frigorifici, de ex. R-404A, vor fi scoși complet de pe piață în viitorul apropiat. Durata individuală și sfera de cuprindere a disponibilității agenților frigorifici actuali depind în mod semnificativ de contribuția acestora la efectul de seră. Acesta se calculează din produsul cu potențial de încălzire globală specific substanței, denumit pe scurt și „GWP“ (prescurtare de la „global warming potential“) din componența agentului frigorific și masa sa în tone metrice. Acest produs este denumit echivalent de CO2.

Care este principala cauză pentru deficitul ofertelor de pe piață pentru agenți frigorifici actuali?

Pentru reglementare, s-a determinat media anuală a gazelor fluorurate cu efect de seră puse în circulație în perioada 2009 - 2012 în UE. Această cantitate, exprimată în echivalent de CO2, a fost stabilită ca bază de 100% pentru anul 2015. Până în anul 2030, aceasta trebuie redusă treptat la 21%. Acest proces este denumit Phase-Down (reducere treptată).

Are sens ca operatorii să-și facă un stoc de R-404A pentru service-ul instalațiilor deținute?

Nu. Gazele fluorurate cu efect de seră pot fi vândute pentru instalare, întreținere, mentenanță și reparații numai către societăți care sunt certificate în sensul regulamentului sau care au personal certificat. În plus, se va ține cont de faptul că începând cu 01.01.2020, noul R-404A poate fi folosit pentru scopuri de service numai pentru instalațiile cu cantități de umplere sub 10,2 kg. Prin urmare, trebuie verificată posibilitatea trecerii la un agent frigorific alternativ.