Regulament privind gazele fluorurate

Efectele regulamentului privind gazele fluorurate în uz la lucrul cu uscătoarele cu refrigerare

În activitatea zilnică de service, se ajunge în cadrul tratării aerului comprimat, la contactul cu uscătoarele cu refrigerare și circuitele de răcire ale acestora. Pentru aceasta există de mult timp legi și prevederi, care trebuie respectate la lucrul cu astfel de echipamente. În acest sens, este vorba în principal de Directivele CE.

În baza întrebărilor adresate cel mai frecvent trebuie să se încerce în continuare ca acestea să fie făcute inteligibile, chiar în domeniul complex pentru utilizare zilnică. Pentru a deveni practică legală, au fost înregistrate întrebările adresate cel mai frecvent și acestea au fost prevăzute cu răspunsurile corespunzătoare.

Ce obligații de înregistrare există în legătură cu lucrul cu uscătoare cu refrigerare la lucrări de întreținere, reparații etc.?

Pentru uscătorul cu refrigerare, al cărui circuit de răcire este umplut cu agent frigorific pe bază de ozon, este valabilă de la intrarea în vigoare a directivei de interzicere a gazelor cu efect de seră din anul 1991 obligația de a conduce înregistrări corespunzătoare despre cantitățile de utilizare a agenților frigorifici .

Cu intrarea în vigoare a directivei privind gazele fluorurate (CE) nr. 517/2014 se face referire în mod explicit la efectuarea de înregistrări. Aceste înregistrări trebuie să fie prezentate la cererea autorităților competente. Efectuarea de înregistrări este o obligație a utilizatorului! Obligația de păstrare este de 5 ani. Întreprinderea de service executantă trebuie să efectueze de asemenea înregistrări, este valabilă aceeași perioadă de păstrare.

Ce trebuie să fie stabilit exact?

 • Cantitatea și tipul gazului de seră fluorurat conținut.
 • Cantitatea gazului de seră fluorurat, care este adăugat la instalare, revizie sau întreținere sau datorită unei scurgeri.
 • Datele, dacă gazul de seră fluorurat utilizat a fost reciclat sau prelucrat.
 • Cantitatea gazului de seră fluorurat recuperat.
 • Date despre întreprinderea care a instalat, a întreținut, a revizuit, a reparat sau a scos dispozitivul din funcțiune.
 • Data și evenimentele controlului etanșeității.
 • Măsuri de recuperare și eliminare, în caz că instalația a fost oprită.
 • Și alte puncte.

Prin KAESER KOMPRESSOREN poate fi solicitat la serviciul de clienți manualul însoțitor corespunzător uscătorului cu refrigerare în cauză.

De ce este neapărat necesară căutarea scurgerilor?
 • obligația morală pentru reducerea poluării mediului, protecția stratului de ozon, micșorarea efectului gazelor de seră
 • aspecte economice, siguranța în funcționare
 • lucrul economic cu resursele naturale
 • Respectarea prevederilor legale și a directivelor pentru verificarea etanșeității instalațiilor de răcire și de climatizare
 • O pierdere de agent de răcire neidentificată la timp poate conduce la daune masive la compresorul de răcire din cauza depozitării nefavorabile a uleiului (lipsa lubrifierii)!
Definiția unui uscător cu refrigerare în raport cu prevederile corespunzătoare.

Uscătoarele cu refrigerare intră în categoria „instalațiilor de răcire fixe de la fața locului”.
Fix la fața locului = „nu este în mișcare în timpul funcționării în caz normal”

La ce intervale trebuie să fie verificat un uscător cu refrigerare afectat?

Conform directivei (CE) Nr. 517/2014 distribuția intervalelor se face în funcție de echivalentul respectiv de CO2, acesta depinzând de raportul față de potențialul de încălzire al CO2. În acest sens, este vorba despre potențialul de încălzire climatică a unui gaz de seră în raport cu dioxidul de carbon (CO2).

Referitor la cantitățile de agent frigorific utilizate în mod obișnuit în uscătoarele cu refrigerare, sunt scadente următoarele intervale.

De la 5 și sub 50 tone (echivalent de CO2): 1x anual este necesar controlul etanșeității.

Acesta corespunde circuitelor de răcire cu următoarele cantități de umplere:

Agent de răcire R404A. Cantități de umplere: 1,27 până la 12,7 kg

Agent de răcire R134a. Cantități de umplere 3,5 până la 35 kg

De la 50 și sub 500 tone (echivalent de CO2): 2x anual este necesar controlul etanșeității.

Aceasta corespunde circuitelor de răcire cu următoarele cantități de umplere:

Agent de răcire R404A. Cantități de umplere 12,7 până la 127,4 kg

Agent de răcire R134a. Cantități de umplere 35 până la 349,6 kg

Cine poate efectua o astfel de verificare a etanșeității la un uscător cu refrigerare?

Este obligația operatorului să permită efectuarea controalelor etanșeității la circuitele de răcire. Aceasta trebuie să asigure că etanșeizarea are loc printr-o întreprindere certificată sau printr-o forță calificată certificată .

Observație: Montatorii de la serviciul clienți ai firmei KAESER KOMPRESSOREN obțin în cadrul formării în fabrică indicații corespunzătoare și obțin după promovarea verificării un certificat corespunzător (care se păstrează). Numărul de certificare trebuie să fie indicat la căutarea scurgerii de exemplu în manualul însoțitor al mașinii.