Calculul căderii de presiune pentru conducte

Selectare unități

Vă rugăm folosiți punctul ca separator zecimal! (Nu se utilizează separator pentru mii.)

Calculul căderii de presiune

m³/min
m
bar
mm
bar

Lungimea nominală a Țevii se calculează prin însumarea lungimii măsurate a conductei cu lungimile echivalente ale armăturilor incluse.
Lungimile echivalente ale armăturilor pot fi estimate cu ajutorul programului alăturat sau pot fi aproximate cu un adaos de 60% din lungimea măsurată a țevii, mai exact lungimea nominală = lungimea măsurată a țevii x 1,6.
Calculul este valabil numai pentru Țevi netede.

Calculare lungime de țeavă echivalentă

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
    m