Calculul condensului

Selectare unități

Vă rugăm folosiți punctul ca separator zecimal! (Nu se utilizează separator pentru mii.)

Aer ambiant

m³/min.
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. Compresor

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. Uscător

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
Condens total

l/h
h
l
l