Prescripții

Atât KAESER KOMPRESSOREN în calitate de producător cât și dumneavoastră în calitate de utilizator al instalațiilor de aer comprimat sunteți legați la normele și prescripțiile legale. În aceste pagini vă informăm detaliat cu privire la directivele corespunzătoare.

REACH

Așa implementează Kaeser Dispoziția REACH - dispoziția nr. 1907/2006 a Parlamentului European pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice.

Directiva privind ambalajele

Așa implementează Kaeser directiva germană privind ambalajele actualizată la 1.1.2009. Ea vizează toate ambalajele utilizate aflate în circulație.

Regulament privind gazele fluorurate

Vă ajutăm să înțelegeți mai bine anumite prescripții necesare pentru manipularea instalațiilor frigorifice pe bază de gaze cu efect de seră și să le utilizați corect în domeniul dumneavoastră de service.