Eficienţă mai ridicată în staţia de epurare a comunităţii Cochem datorită suflantei cu şurub de la Kaeser Kompressoren
Comunitatea municipală Cochem

Bine pentru mediu

Rulare film
Datorită unei noi suflante cu șurub de la KAESER stația de tratare din localitatea Treis Karden lucrează acum mai eficient și protejează astfel mediul.

Comunitatea municipală Cochem, care deține stația de epurare, este o asociație foarte inovativă, care este continuu în căutare de posibilități, pentru a deveni mai eficientă. Datorită noii suflante cu șurub, în localitatea Treis Karden curg 344 litri de apă curată pe secundă în Mosel iar fondul municipal este degrevat de o cheltuială importantă.

Stația de tratare din Treis Karden este cu un sistem SBR (Sequencing Batch Reactor) de tratare a apelor în șarje. Aceasta înseamnă că apa uzată este prelucrată în loturi. Un ciclu dintr-un bazin durează în jur de 300 de minute. Nivelul apei se află la circa 5,5 metri la o presiune fizică de aproximativ 570 mbar în regim de funcționare. În plus, cantitatea de apă uzată variază puternic pe parcursul anului. Dacă în timpul verii în regiunea Mosel o mulțime de turiști și producători de vin sunt responsabili pentru cantități mai mari, cantitățile de apă din lunile de iarnă sunt semnificativ mai reduse. În afară de asta, presiunea oscilează între 480 și 570 mbar în funcție de nivelul apei din instalația SBR.

Până acum la stațiile de tratare din Treis Karden au fost în uz suflante cu lobi, cu care utilizatorul era foarte mulțumit. Instalația de epurare are, la o adâncime a piscinei de 6 metri, o adâncime relativ medie a apei pentru instalațiile de epurare, deoarece adâncimea optimă în Germania este de maxim cinci metri. La această adâncime a apei introducerea aerului este optimă. În aceste condiții noile suflante cu șurub promit, datorită construcției și tehnicii de tip nou, o economie clară în domeniul costurilor cu energia și valori reduse ale emisiei de zgomot față de soluția anterioară.

Avantaje clare din punct de vedere al costurilor

Comunitatea municipală Cochem s-a decis de aceea, să instaleze cu titlu experimental o suflantă cu șurub de tipul FBS cu un debit de 67 m³/min, care să preia sarcina suflantei cu lobi. Echipamentul este dotat cu un bloc cu șurub cu o presiune preliminară de 650 mbar, care se potrivește foarte bine cu sistemul.

Noua suflantă cu șurub are astfel mai multe avantaje. În comparație cu suflantele convenționale cu lobi sunt, în funcție de condițiile de funcționare, cu până la 35 de procente mai eficiente și oferă de asemenea avantaje energetice clare, în comparație cu multe suflante turbo și cu șurub aflate pe piață. Aceste efect de economie a energiei este datorat printre altele presiunii interne ridicate, care se află deja destul de aproape de presiunea sistemului. Prin aceasta este evitată așa numita supracompresie. Aceasta apare, dacă suflanta cu șurub - condiționată prin raporturile geometrice interne - produce o presiune mai ridicată decât are nevoie de fapt instalația de tratare a apelor uzate. Astfel, ar fi diminuat avantajul energetic al acestui principiu de compresie și în cazul cel mai nefavorabil chiar ar fi complet pierdut.

Staţia de aer comprimat Kaeser Kompressoren cu compresoarele din seria FB 620 Plus şi FB 660 S
Suflanta cu șurub FBS din stația de tratare Treis Karden a înlocuit suflanta cu lobi de până acum.
Eficiență durabilă

Rotoarele sunt fără acoperire, astfel că această eficiență rămâne la fel de ridicată chiar și după ani de zile de funcționare. Conceptul blocului în curs de patentare aduce avantaje suplimentare, care amplifică avantajul de economisire a energiei precum și crește semnificativ performanța specifică a întregului echipament. Rezultatul este, printre altele, că mașina poate fi operată mai eficient și cu turație mai redusă decât suflanta cu șurub cunoscută până acum și astfel rezultă o gamă de control mai mare decât cea întâlnită în mod obișnuit pe piață. În plus, suflantele cu șurub sunt livrate ca instalații complete. Aceasta înseamnă că sistemul este echipat cu controlerul integrat Sigma Control 2 precum și că este prevăzut cu toată electronica de putere necesară ca de exemplu convertizorul de frecvență. Deoarece convertizorul de frecvență este deja programat și întregul sistem a fost probat în fabrică, instalarea se simplifică foarte mult.

Controlerul, la rândul său, se ocupă de monitorizarea extensivă a sistemului și permite în același timp, ca acesta să poată fi legat simplu și eficient din punct de vedere al costurilor, în sistemul de control al proceselor, deja existent în stației de epurare. Conectarea se poate face convențional prin contacte fără potențial sau, de asemenea, prin Profibus DP sau Ethernet. Deoarece stațiile de epurare sunt deja echipate cu cele mai noi controlere de proces și dispun de Profibus DP, conceptul instalației se integrează perfect în funcționarea orientată spre viitor a instalațiilor de epurare. Aici sunt evitate costuri suplimentare prin simplitatea instalării și punerii în funcțiune.

Construcție inteligentă

Suflantele cu șurub au firește și alte avantaje, care le fac să se remarce energetic și astfel din punct de vedere al costurilor. Acestea dispun de un concept de răcire internă, care face inutilă utilizarea unei pompe de ulei consumatoare de energie și a unui răcitor de ulei. În plus, sunt prevăzute cu un concept de etanșare eficace, care garantează o etanșare de durată chiar și fără pompă de vid. Renunțarea la agregate suplimentare și la circulația uleiului de lubrifiere crește suplimentar durata de viață și fiabilitatea mașinii. Pentru răcire și eficiență optimă este aspirat aer de răcire și de proces independent unul de celălalt din exteriorul carcasei. Aceasta conduce, la o putere egală, la mai mult debit de aer utilizabil. Suflantele sunt simplu de instalat, sunt echipamente de anduranță sigure și foarte robuste și durabile. Datorită unei dispuneri inteligente a componentelor sunt posibile atât amplasarea directă a echipamentelor lângă un perete, cât și unul lângă altul. Acest lucru asigură o modalitate facilă și convenabilă de întreținere și, în același timp, cu economie de spațiu.

Cu toate că suflanta cu șurub este o instalație completă, ea a putut și a trebuit să fie livrată și instalată în Treis Karden în piese individuale, deoarece stația de tratare a fost dotată cu o presă de evacuare, care limitează spațiul de acces la suflanta de la subsol. În timpul funcționării instalației nu este posibil ca presa de evacuare să fie scoasă din funcțiune. Însă datorită construcției modulare a suflantei acest lucru nu a fost o problemă. Suflanta a fost demontată în părți componente, montată din nou în locul de amplasare și apoi pusă în funcțiune.

Având în vedere că suflanta cu lobi anterioară a lucrat relativ economic, din punct de vedere al costurilor cu energia, în clasa sa de suflante cu lobi, și stația de tratare a apelor uzate funcționează cu niveluri fluctuante de apă, economia obținută în cazul de la Treis nu se află la valoarea maximă. Pe baza nivelurilor de apă variabile (la o contrapresiune maximă de 570 mbar) a fost atinsă o economie de energie de 25 de procente față de suflantele cu lobi. Valorile au fost măsurate și confirmate de către un birou local de ingineri.