Indicații privind confidențialitatea în scopuri de marketing

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate de noi pentru scopuri de marketing.

Operator în conformitate cu art. 4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 referitor la RGPD (GDPR):

KAESER KOMPRESSOREN SRL
– Operator de date –
B-dul Ion Mihalache 179
011181 București
E-mail: info.romania@kaeser.com

Scopul colectării, stocării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este reprezentat de trimiterea de reviste pentru clienți, invitații sau e-mailuri în formă electronică și/sau poștală sau apelări pentru agrearea de întâlniri. Dacă nu doriți transmiterea comunicărilor pe unul dintre aceste canale, vă rugăm să trimiteți o informare scurtă la adresa info.romania@kaeser.com.

Pentru scopuri de marketing, prelucrăm exclusiv următoarele date: nume de familie, prenume, denumire societate, poziție, adresa societății, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și informații despre modul în care doriți să fiți contactat(ă).

Intern în cadrul firmei KAESER, datele dvs. sunt prelucrate conform art. 4 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 referitor la RGPD (GDPR) de departamentele Vânzări, Service și Marketing. Există posibilitatea să redirecționăm solicitările dvs. către societăți delegate de noi (de ex. parteneri comerciali), care ne oferă asistență la prelucrarea cererilor dvs. Nu are loc transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către alți terți.

Datele dvs. cu caracter personal sunt transmise în străinătate, în țări din afara UE (țări terțe) sau către organizații internaționale conform art. 44 din RGPD numai în urma unei cereri primită din partea dvs., de exemplu la solicitarea unei oferte de la o sucursală din străinătate. În cazul unei comunicări a datelor cu caracter personal în țări terțe din afara UE conform art. 44 din RGPD, KAESER KOMPRESSOREN SE și entitățile sale afiliate germane se asigură că sunt respectate dispozițiile art. 45 și următoarele din RGPD.

Baza legală, conform art. 6 din RGPD, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră există deoarece fie ne-ați furnizat o declarație de consimțământ fie dvs., în calitate de client existent, ați primit și în trecut materiale de marketing. Potrivit art. 21 din RGPD, la adresa info.romania@kaeser.com puteți ridica oricând obiecții față de utilizarea datelor dvs. în scopuri de marketing.

Dacă în baza contractelor încheiate cu dvs. sau a prevederilor legale suntem obligați să păstrăm datele dvs. o perioadă mai lungă de timp, le vom bloca pentru scopuri de marketing.

Potrivit art. 15 și următ. din RGPD, aveți dreptul la informare, rectificare, ștergere și restricționare a datelor dvs. În acest sens, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

KAESER KOMPRESSOREN SRL
– Operator de date –
B-dul Ion Mihalache 179
011181 București
E-mail:info.romania@kaeser.com

Puteți formula o plângere la autoritatea locală cu competență în protecția datelor personale: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania